Contact detail

Address

Room 2002, Phase II, Qianhai Shimao Financial Center, No. 3040 Xinghai Avenue, Nanshan Street, Qianhai Shenzhen-Hong Kong Cooperation Zone, Shenzhen

Get in touch with us